Historie

Historie

En kort beskrivelse af historien bag Mit Hjem fra etableringen til i dag

 

Mit Hjem blev stiftet som en boligforening. Stifteren af Boligforeningen MIT HJEM var journalisten Hans Peter Søren Lundbeck (1869-1938) - en glødende socialdemokratisk agitator - som på flere måder var centralt placeret i byggeforeningsbevægelsen. Han havde 1911 taget initiativ til stiftelsen af Haveforeningen "Grøndalsvænge", som i de efterfølgende år opførte et stort antal huse ved Godthåbsvej nord for Grøndalsåen, og det var klart interessen for dette projekt, som inspirerede ham til stiftelsen af Boligforeningen MIT HJEM, som han mente ville komme til at favne mindst 10.000 medlemmer eller 20.000 og måske flere.

Til udbredelse af sin idé udgav Lundbeck et særligt medlemsblad for Boligforeningen MIT HJEM, hvoraf 1. nummer udkom i juni 1912. I det første nummer af MIT HJEM redegør Lundbeck for foreningens baggrund og bringer samtidig omfattende uddrag af foreningen love, hvorefter foreningen formål er at skaffe medlemmerne egne hjem – enten som enkeltmandshuse eller større huse med flere lejligheder.

I løbet af kort tid var der indtegnet flere hundrede medlemmer, der hver især indtegnede sig til forskellige byggeprojekter, og  den 5. september 1912 afholdt Boligforeningen MIT HJEM stiftende generalforsamling for de medlemmer, der var indtegnede for Havsgaardens Jorder - Emdrup-Gruppen - der fra starten havde 192 medlemmer. Kun få af MIT HJEM’s afdelinger nåede at bygge før 1. verdenskrig satte en stopper for næsten alt byggeri, hvilket førte til reel medlemsflugt. Efter krigen var resterne af Boligforeningen MIT HJEM samlet i den oprindelige Emdrup-gruppe, som efterhånden svandt ind til 36 medlemmer - primært håndværkere, de fleste snedkere - og det var den gruppe, som i 1920-21 stod sammen om opførelsen af  36 andelshuse på en parcel af den i 1901 nedbrændte landbrugsejendom Grysgård, hvis jorder allerede i 1898 var opkøbt af Københavns kommune.

Boligforening MIT HJEM var den første udstykning fra Grysgårdens jorder, men umiddelbart efter fulgte udstykning til Bakkehusene og Hillerødhus samt Store Bakkehus. De resterende arealer er anvendt til parkarealer – Rødkildeparken -  og til Rødkilde skole og til dele af bebyggelsen Bellahøjhusene.

Det var i disse omgivelser – nu kaldet Grøndalskvarteret – Boligforeningen MIT HJEM’s 36 andelshavere  realiserede drømmen om egne hjem - dog kun delvis som enkeltmandshuse - idet man af økonomiske grunde måtte opføre de 36 huse i 2 etager med status som 2-familie huse. Herved blev hver andelshaver samtidig udlejer af 1 lejlighed, og det er åbenbart, at indtægten af dette lejemål var stærkt medvirkende til at byggeprojektet overhovedet lod sig realisere så kort tid efter afslutningen af 1. verdenskrig.

De 36 andele i Boligforeningen Mit Hjem blev omdannet til ejerboliger i 2012. Mit Hjem nåede således lige akkurat at runde 100 år som boligforening.  Navnet Mit Hjem er imidlertid videreført i den nye konstruktion, idet de 36 ejere nu er samlet i Vejlauget Mit Hjem.

Historien om Mit Hjem er beskrevet i bogen ”Mit Hjem – en boligforening i Grøndal” af Finn Andersen fra 2012 (privattryk).

© Vejlauget Mit Hjem